ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο Παράρτημα υπάρχουν διάφορα στοιχεία (καταστάσεις, έγγραφα, πίνακες) από ενδιαφέρουσες ιστορικές στιγμές στην Πόρπη, που δεν καταχωρήθηκαν στο κύριο μέρος του site,  όπως και έρευνες σχετικές με την ιστορία της.

Εδώ θα δείτε, λοιπόν:

  1. Λεύκωμα γάμων
  2. Η αγγαρεία
  3. Γλωσσάρι
  4. Σύλλογος Γυναικών Πόρπης
  5. Βαπτίσεις – Γάμοι
  6. Η ιστορία των επιθέτων

 

 

αναλφάβητοι 1958
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πόρπης. Το 1958 η Επιθεώρηση των Δημοτικών Σχολείων Ν. Ροδόπης ζήτησε από τα σχολεία να καταγράψουν τους ενήλικες αναλφάβητους κατοίκους του χωριού. Στην Πόρπη δάσκαλος τότε ήταν ο Αρ. Τριγάζης.  Στον Πίνακα καταγράφονται κατά φύλο και ηλικία οι αναλφάβητοι (εννοείται οργανικά αναλφάβητοι, όχι λειτουργικά) και κατά ηλικία. Όπως παρατηρούμε υπερτερούν οι γυναίκες, ιδιαίτερα των μεγαλυτέρων ηλικιών. Δεν καταγράφηκαν καθόλου οι ηλικίες άνω των 60 ετών.  Συνολικά δηλώνονται 60 αναλφάβητοι, 15 άνδρες και 45 γυναίκες.

 

κλήρος 1
Φωτογραφία από τα ΓΑΚ Κομοτηνής και το αρχείο της Κοινότητας Παγουρίων.                                 Το 1953 αποφασίζεται η παραχώρηση γεωργικών κλήρων από απαλλοτριωθείσες εκτάσεις στα νέα ζευγάρια. Στο μέρος του πίνακα που δημοσιεύεται αναφέρεται ότι κριτήριο για την παραχώρηση των γεωργικών κλήρων είναι ο αριθμός των μελών της οικογένειας (μια πολυμελής οικογένεια έπαιρνε μεγαλύτερο κλήρο από μια ολιγομελή), οι κατεχόμενες εκτάσεις (οι κάτοχοι πολλών στρεμμάτων έπαιρναν λιγότερα στρέμματα από τους ακτήμονες ή τους κατέχοντες λιγότερα στρέμματα) και η βεβαίωση νομιμοφροσύνης. Μην ξεχνάτε πως βρισκόμαστε στη νεότερη μετεμφυλιακή περίοδο!

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΟΡΠΙΩΤΩΝ

 

γήπεδο αρη
Πρακτικό της Κοινότητας Μέσης βάσει του οποίου αποφασίζεται η παραχώρηση έκτασης 5.000 τ.μ. στα ήδη παραχωρηθέντα 8.000 τ.μ., για τη δημιουργία γηπέδου του ΑΡΗ Πόρπης. Πρόεδρος ο Αρχοντής Αρχοντίδης

Website Powered by WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: